מוצר הדוגמא לתיקי חסידי עם תוספות ואייקונים (דגמי שערים)

נקה
 • *ללא תוספת זאת תיק התפילין ללא תוספת אבנים (+40 ש"ח)

 • *ללא תוספת זאת תיק התפילין ללא תוספת אבנים (+40 ש"ח)

 • *ללא תוספת זאת תיק התפילין ללא תוספת אבנים (+60 ש"ח)

 • (+4 ש"ח לאות)

 • (+4 ש"ח לאות)

 • (+4 ש"ח לאות)

רקמת התיק

 • Min: 1Max: 3

 • (+4 ש"ח לסיפרה)

 • *מס' הטלפון יופיע בגב השקית למעלה, בצבע כסף.

רקמה לתיק הטלית

 • Min: 1Max: 3

 • (+4 ש"ח לסיפרה)

 • *מס' הטלפון יופיע בגב השקית למעלה, בצבע כסף.

רקמה לתיק התפילין

 • Min: 1Max: 3

 • (+4 ש"ח לסיפרה)

 • *מס' הטלפון יופיע בגב השקית למעלה, בצבע כסף.

רקמה לתיק רשי

 • (+4 ש"ח לסיפרה)

 • *מס' הטלפון יופיע בגב השקית למעלה, בצבע כסף.

רקמה לתיק רת

 • (+4 ש"ח לסיפרה)

 • *מס' הטלפון יופיע בגב השקית למעלה, בצבע כסף.

אישור פרטים:

אין פרטים אודות אחריות מוצר זה
אין פרטים אודות אחריות מוצר זה

מאפייני המוצר

סיפור המוצר