מוצר דוגמא לתיקי חסידי עם תוספות

נקה
  • (+4 ש"ח לאות)

  • (+4 ש"ח לאות)

  • (+4 ש"ח לאות)

  • (+4 ש"ח לסיפרה)

  • *מס' הטלפון יופיע בגב השקית למעלה, בצבע כסף

  • (+80 ש"ח) *ללא אופציה זאת תיק התפילין יהיה ללא אבנים

אין פרטים אודות אחריות מוצר זה
אין פרטים אודות אחריות מוצר זה

מאפייני המוצר

סיפור המוצר